Jump to content
Hostul a fost schimbat. Daca vedeti serverul offline readaugati rpg.b-zone.ro sau 141.95.124.78:7777 in clientul de sa-mp ×

Advent Calendar 2022 [RPG Event & Discounts]


Kelton
 Share

Recommended Posts

qMy5uN3.png

 

:ro: 

 

Ca în fiecare an, luna Decembrie vine cu o grămadă de evenimente și premii pentru toată lumea!

V-am pregătit o mulțime de evenimente de care vă puteți bucura pe serverele de sa-mp, cât și evenimente în cadrul serverului nostru de discord: http://b-zone.ro/discord

 

j7OmWns.jpeg

 

Cel mai de amploare eveniment, care oferă premii zilnice, este Advent Calendarul care va începe de pe 1 Decembrie și se va încheia odată cu anul 2022.

 

Fiecare premiu din calendar poate fi câștigat de unul sau mai mulți jucători în funcție de tipul acestuia:

 • all.png - toți jucătorii online vor primi acest premiu.
 • single.png - un singur jucător norocos ales aleatoriu dintre jucătorii online va primi acest premiu.

De reținut că am exclus jucătorii aflați pe /sleep de la câștigarea premiilor care revin unui singur jucător. Așadar dacă doriți să fiți eligibili trebuie să nu stați pe sleep. Premiile pentru toată lumea sunt valabile inclusiv pentru jucătorii aflați pe sleep.

Premiile au fost actualizate față de anii trecuți și am încercat să includem un program care se modelează după programul școlar.

 

ZBegz6A.png

 

În cazul în care nu ați știut, pe discordul nostru am creat o secțiune de sugestii unde puteți sugera ce ați vrea să vedeți adăugat pe serverele noastre. Tot acolo, am creat un topic pe la începutul lunii Noiembrie în care v-am întrebat ce evenimente ați vrea să vedeți în luna Decembrie. Așadar în funcție de ce sugestii am primit acolo, am adaptat următorul Quest.

V-am pregătit un Quest care va fi disponibil pe întreaga lună Decembrie și care va fi împărțit în 3 etape.

Questul poate fi început de la un nou personaj pe nume Nea Firel (să vedem cine ghicește cine este acest personaj), pe care-l puteți găsi în zona de Trucker folosind comanda /gps -> Important Locations -> Nea Firel.

Pentru a începe Questul aveți nevoie de minim nivel 5.

Questul poate fi recuperat în cazul în care ați pierdut anumite zile sau începeți mai târziu.

 

1. Transportă Vinul: valabil din 1 Decembrie până în 10 Decembrie.

Prima etapă a Questului este foarte simplă.

Veți primi un vehicul de tip Yosemite din partea lui Nea Firel, cu care va trebui să transportați vinul la locația indicată de acesta.

Odată ce ați terminat de transportat vinul va trebui să-i returnați vehiculul. 

 

2. Pregătește Pomii de Crăciun: valabil din 11 Decembrie până în 20 Decembrie

A doua etapă a Questului devine mai complexă.

Vei primi din nou vehiculul lui Nea Firel, cu care va trebui să mergi la o pădure și să tai niște copaci.

După ce ai terminat de tăiat copacii, va trebui să mergi cu aceștia la parcela lui Nea Firel și să-i plantezi acolo.

După ce ai plantat copacii, va trebui să returnezi vehiculul lui Nea Firel.

 

3. Decorează Pomii de Crăciun: valabil din 21 Decembrie până în 31 Decembrie

Ultima etapă a Questului este cea mai complexă.

Vei primi din nou vehiculul lui Nea Firel, cu care va trebui să mergi să cumperi decorațiuni de la NPC-uri aleatorii de pe hartă.

După ce ai cumpărat suficiente decorațiuni va trebui să te întorci la locația în care ai plantat inițial copacii și să-i decorezi.

După ce ai terminat de decorat, va trebui să te întorci cu vehiculul înapoi la Nea Firel.

 

 • Premiu principal: o sumă între 30,000$ - 100,000$, 3 - 10 RP și 3 - 10 Gold. 
 • Premiu secundar (la alegere 2 premii): între 3-10 Puncte de Jaf, între 3-10 Puncte de Evadare, între 3-10 Ore la Licențe, între 3-10 Puncte de Misiune, între 30-100 Lemn, între 30-100 Bumbac, între 50-200 Argint, între 30-100 Lingouri de Aur.
 • Bonus #1: la fiecare Quest terminat vei primi 1 Spin la Roata Norocului.
 • Bonus #2: la fiecare 5 Questuri terminate vei primi aleatoriu un fragment de skin Diamond sau Onyx.
 • Bonus #3: la finalizarea a 24 de Questuri (deci o singură dată), vei primi 1 Tichet Diamond, 1 Tichet Onyx, 1 Slot Vehicul, 5 Cutii Lime și 1,500,000$.
 • Bonus #4: DOAR primii 5 jucători care finalizează 25 de Questuri vor primi un skin Onyx cu toate cele 4 bonusuri de cea mai mare raritate.

 

YsGNvzf.png

 

Comanda /getgift este bineînțeles și ea disponibilă în perioada Questului și vă aduce unul dintre următoarele premii: între $5,000 și $25,000, între 1 și 5 Puncte de Respect, între 10 și 50 Gold, între 1 și 5 zile de Cont Premium, între 5 și 10 Puncte de Misiune, între 10 și 30 Lemn, între 10 și 30 Bumbac, între 30 și 60 Argint, între 10 - 30 Lingouri de Aur.

 

dkIh083.png

 

În perioada 19 Decembrie - 1 Ianuarie rapoartele de activitate vor deveni opționale. Pentru zilele de 2 și 3 Ianuarie nu veți putea primi raport opțional pentru că nu permite sistemul, dar vom informa liderii că veți fi liberi și în acele zile și nu va trebui să intrați pe servere.

 

În perioada 19 Decembrie - 3 Ianuarie warurile vor fi oprite. Se va da drumul la atacuri în data de 3 Ianuarie în intervalul clasic 22:05 - 22:59 pentru warurile care vor reîncepe din 4 Ianuarie.

 

wZm4qag.png

 

V-am pregătit de asemenea o serie de reduceri pe /shop în perioada Crăciunului - Anul Nou.
Reducerile vor fi active în perioada 24 - 31 Decembrie.
Atenție, imaginea de mai sus are doar rol publicitar și nu reprezintă reducerile reale din joc.

 

Ghidul de cumpărături

Pasul 1: Înregistrează-ți un cont pe site-ul https://shop.b-zone.ro sau autentifică-te dacă ai deja cont.
Pasul 2: Adaugă-ți fonduri în contul tău. Vezi tutorialele de încărcare cont aici.
Pasul 3: Transformă creditul în Gold, plasând comenzi de pe pagina Order.
Pasul 4: Cumpără produsele dorite prin comanda [/shop] sau mergi la DealerShip [/buyvehicle]. 
Pasul 5: Bucură-te de achizițiile făcute!
 
Pentru orice nelămurire puteți deschide un ticket pe https://shop.b-zone.ro/submitticket.php

Link to comment
Share on other sites

qMy5uN3.png

 

:en:  

 

As in every year, December brings a lot of events and prizes for everyone!

We have prepared a lot of events you can enjoy on our sa-mp servers, as well as events on our discord server: http://b-zone.ro/discord

 

j7OmWns.jpeg

 

The biggest event, that offers daily prizes, is the Advent Calendar that starts on the 1st of December and ends with 2022.

 

Each prize in the calendar can be won by one or more players depending on its type:

 • all.png - all online players will receive this prize.
 • single.png - one lucky player chosen randomly will win this prize.

Keep in mind that we have excluded /sleep players from winning prizes destined for a single player. So if you want to be eligible you must not be on sleep. Prizes for everyone will also include players on sleep.

The prizes have also been updated from the previous years and we have also tried to include a schedule that fits that of the school year.

 

ZBegz6A.png

 

In case you didn't know, on our discord we have created a suggestions section where you can suggest what you would like to see on our servers. In the same place, we have created a topic at the beginning of November where we asked what events you would like to see during December. So depending on the suggestions we got, we have adapted the following Quest.

We have prepared a Quest that is avalable during the whole month of December and is divided into 3 phases.

The Quest can be started from a new character Nea Firel (let's see who can guess who this is), which you can find near the Trucker area using /gps -> Important Locations -> Nea Firel.

In order to start the Quest you need at least level 5.

The Quest can be recovered in case you have lost certain days or started late.

 

1. Transport the Wine: available during the 1st of December and the 10th of December.

The first phase of the Quest is simple.

You will receive a Yosemite vehicle from Nea Firel, which you need to use to transport the wine to the indicated location.

Once you have transported the wine, you will have to return the vehicle. 

 

2. Prepare the Christmas Trees: available during the 11th of December and the 20th of December

The second phase of the Quest becomes more complex.

You will receive Nea Firel's vehicle again, which you have to use to chop some trees.

After you finished chopping the trees, you will have to take them to Nea Firel's parcel and plant them there.

Once you finished planting the trees, you will have to return the vehicle to Nea Firel.

 

3. Decorate the Christmas Trees: available during the 21st of December and 31st of December

The last phase of the Quest will be the most complex.

You will receive Nea Firel's vehicle, which you need to use to go and buy decorations from random NPCs on the map.

When you bought sufficient decorations, you will have to return to the parcel where you planted the trees and decorate them.

After you have finished decorating, you will have to return the vehicle to Nea Firel.

 

 • Main prize: a sum between 30,000$ - 100,000$, 3 - 10 RP and 3 - 10 Gold. 
 • Secondary prize (2 of your choosing): between 3-10 Rob Points, between 3-10 Escape Points, between 3-10 License Hours, between 3-10 Mission Points, between 30-100 Wood, between 30-100 Cotton, between 50-200 Silver, between 30-100 Gold Ingots.
 • Bonus #1: for each finished Quest you will receive 1 Spin at the Wheel of Fortune.
 • Bonus #2: for each 5 finished Quests you will receive a random Diamond or Onyx fragment.
 • Bonus #3: upon finishing 24 Quests (so only once), you will receive 1 Diamond Ticket, 1 Onyx Ticket, 1 Car Slot, 5 Lime Crates and 1,500,000$.
 • Bonus #4: ONLY the first 5 players to finish 25 Quests will receive an Onyx skin with all 4 bonuses of the highest rarity.

 

YsGNvzf.png

 

The /getgift command is also available during the Quest and will bring you one of the following prizes: between $5,000 and $25,000, between 1 and 5 Respect Points, between 10 and 50 Gold, between 1 and 5 days of Premium Account, between 5 and 10 Mission Points, between 10 and 30 Wood, between 10 and 30 Cotton, between 30 and 60 Silver, between 10 and 30 Gold Ingots.

 

dkIh083.png

 

During the 19th of December - 1st of January activity reports will be optional. For the days of 2 and 3 of January you cannot get optional report as the system doesn't allow it, but we will inform leaders that you are free during these days and you don't have to join the servers.

 

During the 19th of December - 3rd of January wars will be stopped. We will start attacks on the 3rd of January in the classic interval 22:05 - 22:59 for wars starting on the 4th of January.

 

wZm4qag.png

 

We have also prepared discounts on our /shop during Christmas - Nea Years.
Discounts will be active during 24 - 31 December.

Attention, the image above is only used for advertising and does not represent the actual game discounts.

 

Shopping guide

Step 1: Register an account on the https://shop.b-zone.ro website or login if you already have an account.
Step 2: Add funds into your account. See the following tutorials about adding funds to the account aici.
Step 3: Convert the credit in Gold by placing orders from the Order page.
Step 4: Buy the desired products with the [/shop] command or go to the DealerShip [/buyvehicle].
Step 5: Enjoy your new acquisitions!
 
For any misunderstandings you can use the LiveSupport service from the shop.b-zone.ro website.
 

 

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.