Jump to content

Valentine's Day Quest, Gift, Discounts and War Changes


Kelton
 Share

Recommended Posts

:ro: 

 

Happy Valentine tuturor!
Dorim să urăm tuturor îndrăgostiților un Valentine's cu multă iubire, cadouri frumoase și tot ceea ce vă doriți!

 

CsZJ1Xb.png

 

Încercăm pe cât posibil să aducem idei noi și pe placul tuturor, așadar v-am pregătit din nou un Quest unicat disponibil în perioada 14 Februarie - 21 Februarie. Va trebui să găsiți inimile pe care le-am ascuns, câte 5 în fiecare dintre cele trei orașe principale. Odată ce le-ați găsit va trebui să finalizați un puzzle pe care noi îl numim Heartsweeper.

 

3WtgH2d.png

 

Probabil jucătorii mai în vârstă recunosc conceptul după bătrânul Minesweeper. Pentru cei ce nu sunt familiarizați cu el, ideea este următoarea: dintr-un total de 30 de pătrate, 15 conțin inimi, 1-3 dintre ele conțin bombe iar restul sunt pur și simplu goale. Scopul vostru este de a ghici câte 6 inimi la acest puzzle fără a da peste pătratele cu bombe. Dacă dați peste bombă veți pierde o viață și vi se va reseta puzzle-ul. Dacă rămâneți fără vieți nu veți mai putea finaliza puzzle-ul.

 

Important de știut:

  • Questul poate fi început începând cu level 3 și minim 5 ore jucate.
  • O viață la Quest se regenerează în aproximativ 3 minute.
  • La fiecare inimă de pe hartă va trebui să finalizați acest puzzle pentru a putea trece la următoarea.
  • Nivelul de dificultate este după cum urmează: ziua 1-2 va exista 1 mină, ziua 3-4 vor exista două minte, ziua 5-8 vor exista 3 mine.
 
Cu puțin noroc ar trebui să puteți termina acest quest relativ ușor. Questul poate fi refăcut iar zilele pierdute pot fi recuperate.
 
Premiu principal: între 50.000$ și 70.000$, între 5-10 RP-uri, între 5-10 Gold.
Premiu la alegere: două premii dintre: între 5-10 Rob Points și între 5-10 Escape Points și între 5-10 License Hours și între 5-10 Mission Points. 
Bonus #1: La finalizarea a 4 Questuri va primi un premiu suplimentar de 300 Gold.
Bonus #2: La finalizarea a 7 Questuri va primi un premiu la alegere între: Stock DS sau VIP Vehicle.
 
8EkqxX9.png
 
Comanda /getgift poate fi folosită de cel mult 4 ori pe zi și vă aduce ca premii următoarele: între $5.000 - $25.000, între 1 - 5 Puncte de Respect, între 10 - 50 Gold, între 1 - 5 zile de Cont Premium sau între 5 - 10 Puncte de Misiune.
 
DnR6E5h.png
 
Am făcut de asemenea niște modificări la sistemul de waruri dintre ganguri. Am observat tot mai des că există un mare dezechilibru la nivel de dominanță a teritoriilor, lucru care de multe ori duce la stagnarea mai multor ganguri deoarece efectiv nu mai fac față să-și recupereze teritoriile pierdute, astfel scade activitatea în respectivele ganguri până când liderul gangului dominant ne solicită să dăm wipe la teritorii sau apar alte situații care duc la wipe-ul teritoriilor pentru a oferi o nouă șansă gangurilor mai slabe.
 
Pentru a echilibra lucrurile și a oferi șanse mai des ca toată lumea să fie activă și să poată participa la waruri vom introduce începând cu acest update conceptul de Campionate între Ganguri. Acestea se vor desfășura pe sezoane, iar fiecare sezon va ține pe toată durata lunii în curs.
 
Fiecare nou sezon va începe cu un wipe al teritoriilor gangurilor, astfel că fiecare gang va porni cu șanse egale spre câștig. Veți avea practic o lună de zile să câștigați cât mai multe waruri și să dețineți cât mai multe teritorii până la începerea următorului sezon când se va da wipe din nou la teritorii. Aceste wipe-uri sunt programate în ultimul weekend din luna în curs și se vor da automat de către server, făcându-se totodată premierea.
 
Vom oferi premii pentru primele 2 ganguri cu cele mai multe teritorii deținute la final de sezon, astfel:
Locul 1 (campioana): 10440 Gold care se vor împărți automat în mod egal tuturor membrilor de rank 1-6 din facțiune, liderului inclusiv.
Locul 2 (vicecampioana): 7800 Gold care vor fi împărțiți la fel.
 
În cazul unei egalități se va face departajarea în funcție de numărul de waruri câștigate, iar dacă și atunci este tot egalitate se vor alege câștigătorii aleatoriu.
Așadar de acum încolo aveți un motiv în plus să vă prezentați la waruri, fiind premiați dacă sunteți cei mai buni. Cu siguranță vom mai face mici ajustări pe parcurs acolo unde este nevoie în funcție de cum merg lucrurile în primul sezon. 
De notat faptul că primul sezon va fi scurt având în vedere că suntem deja la jumătatea lunii. Astfel teritoriile vor primi wipe la momentul update-ului și veți avea timp 2 săptămâni să câștigați cât mai multe teritorii, respectiv waruri.
 
Sperăm ca acest nou sistem să impulsioneze jucătorii să participe mai des la waruri și să recurgă cât mai puțin la învoiri, cât și să ofere mai multe șanse gangurilor care pornesc cu stângul și rămân prea repede fără teritorii.
 
wZm4qag.png
 

V-am pregătit de asemenea mai multe reduceri pe Shop-ul din joc de care puteți profita în această perioadă.

Atenție, imaginea de mai sus are doar rol publicitar și nu reprezintă reducerile reale din joc.

 

Reducerile vor fi disponibile până în 21 Februarie inclusiv.

 

Ghidul de cumpărături

Pasul 1: Înregistrează-ți un cont pe site-ul https://shop.b-zone.ro sau autentifică-te dacă ai deja cont.
Pasul 2: Adaugă-ți fonduri în contul tău. Vezi tutorialele de încărcare cont aici.
Pasul 3: Transformă creditul în Gold, plasând comenzi de pe pagina Order
Pasul 4: Cumpără produsele dorite prin comanda [/shop] sau mergi la DealerShip [/buyvehicle]. 
Pasul 5: Bucură-te de achizițiile făcute!
 
Pentru orice nelămurire puteți solicita serviciul LiveSupport de pe siteul shop.b-zone.ro.

 
Mulțumiri speciale lui Mushroom pentru mapping și idee.
Distracție plăcută tuturor!
Link to comment
Share on other sites

:en:  

 

Happy Valentine everyone!
We wish every in love person a Valentine's full of love, great gifts and all you wish for!

 

CsZJ1Xb.png

 

We try our best to bring new ideas that everyone enjoys, so we have prepared a new unique Quest available during 14 February - 21 February. You will have to find several hearts we've hidden, 5 in each of the main cities. Once you have found a heart you will have to finish a puzzle we like to call Heartsweeper.

 

3WtgH2d.png

 

Probably some older players recognize the concept of the good old Minesweeper. Those who are unfamiliar, the ideea is as follows: from a total of 30 squares, 15 of them contain hearts, 1-3 of them contain bombs and the rest are just empty. The purpose is to guess 6 hearts in this puzzle without hitting the squares with bombs. If you hit a bomb you will lose a life and the puzzle resets. If you remain without lives you can no longer finish the puzzle.

 

Important to know:

  • The Quest can be started from level 3 with at least 5 hours played.
  • A life for the Quest regenerates in about 3 minutes.
  • You will have to finish the puzzle for each heart you find on the map in order to go to the next one.
  • The difficulty level is as follows: days 1-2 there will be 1 mine, days 3-4 there will be 2 mines, days 5-8 there will be 3 mines.
 
With a bit of luck you should be able to finish the quest quite easily. The Quest can be redone and lost days can be recovered.
 
Main prize: between 50.000$ and 70.000$, between 5-10 RPs, between 5-10 Gold.
Prize of your choosing: two prizes: between 5-10 Rob Points and between 5-10 Escape Points and between 5-10 License Hours and between 5-10 Mission Points. 
Bonus #1: Upon finishing 4 Quests you will receive an extra prize of  300 Gold.
Bonus #2: Upon finishing 7 Quests you will receive a prize of your choosing between: Stock DS or VIP Vehicle.
 
8EkqxX9.png
 
The /getgift command can be used up to 4 times per day and will bring you the following prizes: between $5.000 - $25.000, between 1 - 5 Respect Points, between 10 - 50 Gold, between 1 - 5 days of Premium Account or between 5 - 10 Mission Points.
 
DnR6E5h.png
 
We have also brought changes to the gang war system. We have seen at an increasing rate the lack of balance in the dominance of turfs, which in most cases keeps several gangs rather inactive because they cannot cope with recovering their territories, thus activity drops in those gangs until the leader of the dominant gang requests a wipe or certain situations leader to a wipe in order to offer new chances to the weaker gangs.
 
To balance things out and to offer more chances to everyone to be more active and participate in wars we will introduce the concept of  Gang Championships. They will take place in seasons, and each season will last the entire current month.
 
Each new season will start with a wipe of gang turfs, so that every gang will start with the same chance. You will practically have an entire month to win as many wars as possible and own as many turfs as you can until the new season starts when turfs are wiped again. These wipes are scheduled in the last weekend of the current month and are made automatically by the server, also giving out prizes.
 
We will offer prizes for the first 2 gangs with the most territories owned at the end of the season, as follows:
1st Place (the champion): 10440 Gold which will be automatically divided equally to all rank 1-6 members, including the leader.
2nd Place (vice champion): 7800 Gold which will be divided the same.
 
In case of a tie the tiebreaker will be made depending on the number of wars won, and if there still is a tie the winner will be picked randomly.
So from now on you will have one extra reason to go to wars, receiving prizes if you are the best. We will obviously make small adjustments where we need to depending on how things go in the first season. 
Note the fact that the first season will be shorter because we are already at the half of the month. So territories will get wiped when we make the update and you will have 2 weeks to win as many territories as you can, respectively wars.
 
We hope that this new system will encourage players to participate more often at wars, as well as offer more chances to gangs that start badly and remain without turfs too fast.
 
wZm4qag.png
 

We have also prepared discounts on the game Shop that you can take advantage of.

Attention, the image above is just for advertising and does not reflect the actual discounts.

 

The discounts will be available until the 21st of February.

 

Shopping guide

Step 1: Register an account on the https://shop.b-zone.ro website or login if you already have an account.
Step 2: Add funds into your account. See the following tutorials about adding funds to the account aici.
Step 3: Convert the credit in Gold by placing orders from the Order page.
Step 4: Buy the desired products with the [/shop] command or go to the DealerShip [/buyvehicle].
Step 5: Enjoy your new acquisitions!
 
For any misunderstandings you can use the LiveSupport service from the shop.b-zone.ro website.
 
Special thanks to Mushroom for the mapping and the idea.
Have fun!
 
Edited by Kelton
Link to comment
Share on other sites

În Minesweeper numerele pe care ți le arată căsuțele indică câte bombe se află în jurul numărului respectiv. Aici, ce ne va indica asta?

Anyway, un concept nou pe care-l apreciem. Well done! Mulțumim!

Edited by South BiRi
Link to comment
Share on other sites

@South BiRi, The concept of numbers in which the bombs are located is pretty hard to do in samp. That's why we added Lives instead to make it easier. You really should see  the first version of the minesweeper, You 'll probably be in tears :)) 

Edited by Mushroom
Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.