Jump to content

Advent Calendar 2018 [RPG Event & Discounts]


Kelton
 Share

Recommended Posts

ro32.png

 

Untitled-1.png

 

Ca și în anii trecuți B-Zone v-a pregătit un Calendar Advent cu o mulțime de premii în fiecare zi a lunii Decembrie.

Evenimentele speciale vor putea fi vizualizate curând, direct pe websiteul RPG pentru fiecare zi din lună. Așadar dacă doriți să știți ce evenimente v-am pregătit într-o anumită zi, tot ce trebuie să faceți este să dați click pe cadoul din ziua respectivă pentru a vedea care sunt surprizele.

 

Fiecare premiu din calendar poate fi câștigat de un singur jucător sau de toată lumea în funcție de tipul acestuia:

 

  • all.png - toți jucătorii online vor primi cadoul cu această iconiță.
  • single.png- un singur jucător online ales aleatoriu va primi cadoul cu această iconiță.

 

advent.jpg

 

Mențiuni:

- doar jucătorii online pot primi aceste cadouri.

- pentru premiile „Clear Warn” și „Clear FP” se va alege un câștigător dintre jucătorii care au warnuri sau faction punish.

- vehiculele câștigate vor valora 0$ și nu vor putea fi vândute altor jucători.

- în cadrul premiilor „Random Bronze Skin", se va alege aleatoriu un Skin Bronze pe care jucătorul nu îl deține. În cazul în care deține toate skinurile de acest tip, acesta va primi contravaloarea unui Skin Bronze ($20.000).

- jucătorii care nu au sloturi libere în garaj nu vor lua parte la extragerile pentru vehicule. Același lucru se întâmplă cu jucătorii care au toate Skinurile Silver sau Platinum în cazul extragerilor de skinuri de acest tip.

- în cadrul extragerilor pentru premiul „30 Days Clan Renewal", se va alege aleatoriu un clan al cărui deținător este online în momentul extragerii premiului.

 

QJAPIny.png

 

În luna Decembrie distracția e dublă. Vă veți putea bucura de două questuri speciale: Quest de ziua României (1-9 decembrie), Quest de Crăciun (17-31 decembrie).

Ca să păstrăm surpriza și mai mare, premiile vor fi anunțate la începerea fiecărui quest.

 

Spoiler: O să se lase cu băutură.

 

DF7xquf.png

 

Două questuri speciale nu pot fi lipsite și ele de getgift. Așadar pe durata celor două questuri veți putea folosi comanda /getgift pentru a câștiga unul dintre următoarele premii: între 5.000$ - 25.000$, între 1 - 5 Puncte de Respect, între 10 - 50 Gold, 1 - 5 zile de Cont Premium sau între 5 - 10 Puncte de Misiune.

 

clUx9yG.png

 

Cum sărbătorile merg mână-n mână, Bobo v-a pregătit de ziua lui un eveniment special la care sunteți cu toții invitați. În data de 14 Decembrie acesta vă pune la dispoziție băutura, iar voi tot ce trebuie să faceți este să beți până când vă amețesc monitoarele... eventual trageți o dușcă și în realitate ca să fie efectul complet. Veți primi premiul în valoare de 50 Gold numai dacă consumați suficiente băuturi alcoolice.

 

XILk8Ra.png

 

Dacă ați fost cuminți în acest an Moș Nicolae o să vă aducă un cadou special în data de 6 Decembrie. Tot ce trebuie să faceți este să vă conectați în această zi pe server iar după câteva minute de la conectare o să vă apară pe hartă locația cadoului. Mergeți la cadou pentru a vedea ce ați primit din partea moșului.

 

Atenție, dacă nu ați fost cuminți și ați primit sancțiuni s-ar putea să primiți un altfel de „cadou” din partea moșului!

 

WGWxaBL.png

 

Vești bune și pentru cei care sunt în facțiuni. De sărbători Moșul vă dă liber de la raport ca să vă puteți petrece timpul distrându-vă pe server sau alături de cei dragi.
În perioada 24 Decembrie - 06 Ianuarie rapoartele de activitate vor fi opționale iar warurile vor fi dezactivate.

 

wZm4qag.png&key=96b258860b50794e74511cf8

 

Ca să umplem paharul și să fie totul ca la carte vă anunțăm că v-am pregătit și reduceri. Prima serie de reduceri va avea loc între 01 Decembrie - 07 Decembrie. A doua serie de reduceri va fi de Crăciun, între 17 Decembrie - 31 Decembrie.

Reducerile vor fi activate automat în aceste perioade și le veți putea vedea numai în joc folosind comanda /shop.
Atenție, imaginea de mai sus are doar rol publicitar și nu reprezintă reducerile reale din joc.

 

Ghidul de cumpărături

Pasul 1: Înregistrează-ți un cont pe site-ul https://shop.b-zone.ro sau autentifică-te dacă ai deja cont.
Pasul 2: Adaugă-ți fonduri în contul tău. Vezi tutorialele de încărcare cont aici.
Pasul 3: Transformă creditul în Gold, plasând comenzi de pe pagina Order.
Pasul 4: Cumpără produsele dorite prin comanda [/shop] sau mergi la DealerShip [/buyvehicle]. 
Pasul 5: Bucură-te de achizițiile făcute!
 
Pentru orice nelămurire puteți solicita serviciul LiveSupport de pe siteul shop.b-zone.ro.

 

Edited by Kelton
Link to comment
Share on other sites

uk32.png

 

Untitled-1.png

 

Same as in previous years B-Zone has prepared an Advent Calendar with a ton of prizes for each day of December.

The special events can be seen soon, directly on the RPG website for each day of the month. So if you want to know what events we have prepared in a certain day, all you need to do is click on the present of that day and see the surprises.

 

Each prize from the calendar can be won by one player or by everyone depending on its type:

 

  • all.png - all online players will receive the gift with this icon.
  • single.png- only one online player picked randomly will receive the gift with this icon.

 

advent.jpg

 

Mentions:

- only online players can receive these gifts.

- prizes like „Clear Warn” and „Clear FP” will only be given to players that have warns or faction punish.

- the vehicles you win will value 0$ and cannot be sold to other players.

- for prizes like „Random Bronze Skin", the server will randomly pick a Bronze Skin the player doesn't own. If the player owns all skins of that type, he will receive the skin's value instead ($20.000).

- players that do not have free car slots cannot win car prizes. The same thing applies to players that own all Silver or Platinum skins for skin prizes.

- for the „30 Days Clan Renewal" prize, the server will randomly pick a clan whose owner is online at the moment of the extraction.

 

QJAPIny.png

 

December brings twice the fun. You can enjoy two special quests: Romania's Day Quest (1-9 December), Christmas Quest (17-31 December).

To keep the surprise even bigger, the prizes will only be announced at the beginning of each quest.

 

Spoiler: You will have to drink a lot.

 

DF7xquf.png

 

Two special quests cannot come without getgift. So during the two quests you can use /getgift in order to receive one of the following prizes: between 5.000$ - 25.000$, between 1 - 5 Respect Points, between 10 - 50 Gold, 1 - 5 days of Premium Account or between 5 - 10 Mission Points.

 

clUx9yG.png

 

Since celebration goes hand in hand, Bobo has prepared for his birthday a special event in which you are all invited. On the 14th of December he will give you drinks, all you have to do is drink enough until your monitor is drunk... maybe also drink something in real life for full effect. You will receive the prizes valuing 50 Gold only if you consume enough alcoholic drinks.

 

XILk8Ra.png

 

If you've been nice this year Saint Nicholas will bring you a special gift on the 6th of December. All you have to do is to log in that day on the server and after a few minutes you will receive the location of the gift on your map. Go to the gift in order to see what you received from Nicholas.

 

Be careful, if you've been naughty and received punishments you might receive a different type of „gift” from him!

 

WGWxaBL.png

 

Good news for faction members. During the holidays Santa brings optional activity reports so you can spend time having fun on the server or together with your loved ones.
During the 24th of December - 06th of January faction activity reports will be optional and wars will be deactivated.

 

wZm4qag.png&key=96b258860b50794e74511cf8

 

To fill up the glass and make everything great we have also prepared discounts. The first series of discounts will take place between the 01st of December - 07th of December. The second series will be during Christmas, between the 17th of December - 31st of December.

The discounts will be activated automatically during these periods and you can only see them in game using the /shop command.
Be careful, the image above is only for publicity and does not represent the real discounts.

 

Shopping Guide

Step 1: Register an account on the https://shop.b-zone.ro website or login if you already have an account.
Step 2: Add funds into your account. See the following tutorials about adding funds to the account aici.
Step 3: Convert the credit in Gold by placing orders from the Order page.
Step 4: Buy the desired products with the [/shop] command or go to the DealerShip [/buyvehicle].
Step 5: Enjoy your new acquisitions!
 
For any misunderstandings you can use the LiveSupport service from the shop.b-zone.ro website.
 
 
Link to comment
Share on other sites

  • Kelton locked this topic
Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.