Jump to content

PUBG Beta Testing


Kelton
 Share

Recommended Posts

EsvsUNF.png

 

ro32.png

 

Salutare tuturor,

 

Ne apropiem de finalizarea sistemului de PubG pentru serverele noastre de sa-mp. Am efectuat multiple teste alături de admini pentru a elimina cât mai multe buguri cu putință și a ne asigura că arena funcționează optim.

 

Știm însă că atunci când vine vorba de un astfel de sistem nu avem cum să descoperim toate bugurile într-un număr redus de jucători, așadar dorim să vă anunțăm că deschidem un Public Beta Testing pe serverul nostru de teste.

 

Asta înseamnă că aveți ocazia să testați sistemul înainte de lansare, alături de prietenii voștri cât și alți jucători care mai intră să testeze, ca să ne asigurăm că totul merge bine atunci când îl vom adăuga pe serverele RPG.

 

Adresă server de teste: rpg.b-zone.ro:8888

 

Dacă descoperiți buguri le puteți raporta în secțiunea de bug reports de pe forum, adică aici https://b-zone.ro/bugs, iar coordonatorul principal al sistemului de PubG @F4L KillerFish le va rezolva în timp util pentru lansarea acestui sistem. Dorim să mulțumim în prealabil persoanelor care doresc să ajute la testat și la raportarea de buguri. Așteptăm de asemenea sugestii în acest topic în cazul în care credeți că putem face mici îmbunătățiri la ceea ce există deja. Pentru sugestii majore însă vom lucra abia la următoarea variantă a acestui sistem deoarece dorim să continuăm s-o dezvoltăm și să n-o lăsăm așa cum e acum, fiind practic un întreg joc în sine.

 

Descriere generală:
Arena de PubG are ca scop un meci de tip battle royale, ceea ce pe românește înseamnă că ultimul jucător rămas în viață câștigă meciul. Așadar scopul jocului este să supraviețuiți cât mai mult, fie jucând solo, fie formând echipe alături de prieteni.

 

Utilizare:
Pe serverul nostru de teste arena de PubG poate fi accesată de orice jucător începând cu nivelul 1 (pentru a putea efectua teste oricine). Arena are Biz ID 159 și poate fi găsită în orașul San Fierro, în spatele jobului de Lumberjack (/gps -> Businesses -> 159).

 

Odată ce ați intrat în arenă veți intra în Lobby (interiorul de lobby poate fi schimbat cu altul la finalizarea sistemului) și veți primi automat un skin pentru arenă (toată lumea are același skin). În Lobby se poate intra chiar și atunci când un meci se află în desfășurare, putând vedea cât timp rămas mai este din meciul aflat în desfășurare.

 

Există în Lobby lângă foc un loc în care puteți forma echipe apăsând pe tasta Y și trimițând invitații prietenilor printr-un dialog.

 

NPeSySI.png

 

Avem inclusiv o zonă în care se poate părăsi Lobby-ul, mai exact la Balon prin apăsarea tastei F sau Enter.

 

SLQ6Qtg.png

 

După ce cronometru de așteptare ajunge la 0 veți fi teleportați automat într-un avion care zboară deasupra hărții de joc și din care va trebui să săriți unde considerați că e cel mai bine pentru voi.

În funcție de numărul de participanți avionul va zbura pe o zonă mai mică a hărții sau pe o zonă mai mare. Întreaga hartă a jocului are multiple zone de loot. Avem zone de loot mic, mediu sau mare în funcție de popularitatea zonei. Astfel că în zone precum CNN Los Santos vom avea loot mare iar în zone precum păduri, exteriorul orașelor, etc. vom avea zone de loot mediu sau mic.

 

Pentru efectuarea testelor mai ușor zonele de loot sunt marcate pe minimap cu cercuri galbene. În varianta finalizată a sistemului aceste cercuri nu vor exista și jucătorii vor trebui să învețe singuri zonele în care există loot mai bun sau mai slab.

 

6w3ByF1.png

 

În partea dreaptă a ecranului puteți vedea câte persoane ați omorât, câți participanți mai sunt în viață, dacă vă aflați în zonele fără pericol sau nu cât și timpul rămas până la restrângerea zonei.

 

I39G5D6.png

 

Când cronometrul ajunge la 0 zona se va restrânge și va începe un nou cronometru. Pe hartă mare (Escape -> Map) veți putea vedea două cercuri mari. Cercul albastru reprezintă zona sigură. Așadar cât timp vă aflați în interiorul cercului albastru veți fi mereu în siguranță. Cercul roșu reprezintă zona cu furtună. Dacă vă aflați în exteriorul cercului roșu sunteți în zona de pericol și o să vă scadă treptate viața în funcție de stagiul la care ați reușit să ajungeți (cu cât cercul e mai mic, cu atât scade mai repede viața). Zona dintre cercul albastru și cercul roșu este o zonă neutră. Nu se întâmplă nimic în acea zonă dar trebuie să fiți atenți la cronometru deoarece acea zonă neutră o să dispară odată ce cronometrul ajunge la 0.

 

xeHzdFR.png

 

Pe hartă veți găsi fel și fel de obiecte de loot pe care le puteți ridica cu ajutorul tastei N și să le adăugați la voi în inventar.

 

ayziOhg.png

 

Inventarul reprezintă vederea voastră generală asupra tuturor lucrurilor deținute. Acesta poate fi deschis apăsând tasta Y.

Selectând un obiect din inventar veți putea vedea o descriere generală a obiectului și ce face acesta.

Butonul de USE se folosește la echiparea respectivului obiect din inventar.

 

Spre exemplu dacă aveți două pistoale de același tip și doriți să schimbați de pe un pistol pe altul, trebuie să deschideți inventarul și să dați USE pe noul pistol dorit. Același lucru trebuie făcut și cu arme precum M4 -> Ak47, etc.

Dacă de exemplu doriți să adăugați combustibil unui vehicul va trebui să urcați într-un vehicul, să deschideți inventarul, să selectați o Canistră și să dați pe butonul USE pentru a goli canistra în vehicul.

 

Butonul de DROP ALL permite să aruncați un obiect pe jos, cu toată muniția pe care acesta o oare (în cazul unei arme).

Butonul de DROP AMOUNT permite să aruncați un obiect pe jos, cu o anumită cantitate de muniție (ex. doar câteva gloanțe și nu toate gloanțele). Util în cazul în care faceți echipă cu cineva.

În partea stângă a inventarului veți putea vedea ce aveți echipat pe voi. Armura și Helmetul pot cumula împreună un maxim de 100 armură.

Backpack-ul sau rucsacul reprezintă spațiul vostru de depozitare în inventar. Un inventar fără rucsac are 350 de spații libere. Pentru a putea deține mai multe obiecte în inventar aveți nevoie de un rucsac cât mai mare.

 

ePNwj8q.png

 

În mare cam acestea ar fi lucrurile principale de reținut. Dacă ne mai aducem aminte și de alte aspecte importante vom edita postarea.

Dacă aveți întrebări nu ezitați să le lăsați mai jos și vom încerca să vă răspundem. Important este să înțelegeți cum funcționează sistemul ca să nu raportați buguri care nu ar fi buguri.

 

uk32.png

 

Hello everyone,

 

We are getting close to finishing the PubG system for our sa-mp servers. We have made multiple tests together with the admins to eliminate as many bugs as possible and to make sure it is working as it should.

 

We know though that with such a system there is no way we can find out all the bugs with a low player count, so we wish to let you know that we are opening a Public Beta Testing on our test server.

 

This means that you have the chance to test the system before launch, together with your friends as well as other players that wish to test, to make sure that everything goes smooth when we add it on the RPG servers.

 

The test server address: rpg.b-zone.ro:8888

 

If you find out bugs please report them in the bugs section of the forum, respectively here https://b-zone.ro/bugs, and the lead coordinator for the PubG system@F4L KillerFish will fix them in time for the launch of the system. We want to thank beforehand all players that wish to help out with the testing and reporting of the bugs. We are also waiting for suggestions in this topic if you think we can make small improvements to what already is. For major suggestions we will only work in the next stage of the system because we wish to keep developing it and not leave it as it is, since it is practically a standalone game.

 

General description:
The PubG arena is a battle royale game, meaning that the last player alive wins the game. So the purpose of the game is to survive as much as you can, either solo, or by teaming up with friends.

 

Usage:
On our test server the PubG arena can be entered by any level 1 player (for testing purposes). The arena is Biz ID 159 and can be found in San Fierro, below the Lumberjack job (/gps -> Businesses -> 159).

 

Once you have entered the arena you will go into the Lobby (the interior might change upon finishing the system) and you will automatically receive an arena skin (everyone has the same skin). You can enter the Lobby even if a match is ongoing, and you can see how much time of the match is remaining.

 

In the Lobby near the campfire you can form teams by pressing Y and sending invites to your friends.

 

NPeSySI.png

 

We also have an exit zone in the Lobby, respectively near the balloon by pressing F or Enter.

 

SLQ6Qtg.png

 

After the timer reaches 0 you will be automatically teleported in a plan that flies above the map and you will have to jump where you think it is best.

Depending on the number of the participants the plan will fly over a smaller or larger area of the map. The full map of the game as multiple loot zones. We have small, medium and large loot zones depending on the popularity of the areas. So at CNN Los Santos we will have large loot while in areas like forests or outside the cities we will have medium or small loot zones.

 

For testing purposes loot is marked on the minimap with yellow circles. In the final form of the system these circles won't exist and players will need to learn the zones by themselves.

 

6w3ByF1.png

 

In the right of the screen you can see how many players you killed, how many are alive, if you are in danger or not and how much time until the zone shrinks.

 

I39G5D6.png

 

When the timer reaches 0 the zone will shrink and a new timer will start. On the big map (Escape -> Map) you can see two large circles. The blue one represents the safe zone. So as long as you are inside that circle you will always be safe. The red one represents the storm area. If you are outside the red circle you are in danger and your life will gradually decrease depending on the stage you are in (the smaller the circle, the faster life will decrease). The area between the blue and red circles is the neutral zone. Nothing happens in that zone but you need to pay attention to the timer because the neutral zone will also shrink when the timer runs out.

 

xeHzdFR.png

 

On the map you can find many loot objects that you can pick up using N on the keyboard to add them in your inventory.

 

ayziOhg.png

 

The inventory is your overview of everything you have. You can open it by pressing Y on the keyboard.

Selecting an object in the inventory gives you a general description of it.

The USE button is used to equip something from your inventory.

 

For example if you have two pistols of the same type and you wish to change from one to another, you need to open the inventory, select the new pistol and press USE. Same thing goes for weapons like M4 -> Ak47, etc.

If you for example want to fill up a car with fuel you need to enter the car, open the inventory, select the Canister and then press USE to empty it in the vehicle.

 

The DROP ALL button allows to drop on the ground a certain object, with all of the ammo it has (for weapons).

The DROP AMOUNT button allows to drop on the ground a certain object, with part of the ammo it has (ex. a few bullets and not all bullets). Useful if you are in a team.

In the left of the inventory you can see everything that is equipped. The Armour and Helmet can add up to a maximum of 100 armour..

The backpack represents your deposit space in the inventory. An inventory without a backpack has 350 free spaces. In order to have as many objects as possible in the inventory you need a bigger backpack.

 

ePNwj8q.png

 

In large these are the most important aspects. If we remember anything else we will edit this post.

If you have questions don't hesitate to ask below and we will try to answer. It is important that you understand how the system works and not report bugs that aren't bugs.

 

Link to comment
Share on other sites

O idee foarte bună, dar desigur ar fi minunat să adăugați o limită de level ( de exemplu level 25 ) pentru a evita eventuali codați care oricum sunt si in jocul original Pubg. Big up, B-zone.

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, musiQQ ZEW said:

Sistemul pe echipe nu functioneaza

Pedul oboseste repede de la alergat, ceea ce e aiurea mai ales daca nu ai masina.

A fost rezolvat.

Link to comment
Share on other sites

Macar nu l-ati terminat abia dupa ce a trecut tot hype-ul legat de pubg, fortnite si altele. Oricum pare interesant, dar aducea mai multi jucatori daca era gata acum ceva timp. 

Edited by South Kazuto
Link to comment
Share on other sites

22 minutes ago, Victory Heisenberg said:

Cu updateul asta serverele au devenit si mai "roleplay".

Serverele sunt de tip RPG, nu este 100% si se mai accepta putin non-roleplay.

Link to comment
Share on other sites

4 hours ago, Doo said:

2.  Am pe cineva in echipa si imi zice ca nu-l am, desi imi apare pe lista. (https://imgur.com/a/RBxcp3G)

S-a întâmplat din cauza unei serii de comenzi de admin, teleportări şi alte evenimente care fără intervenţia adminilor nu se pot întâmpla. Nu veţi întâlni acest bug în condiţii normale.

Link to comment
Share on other sites

  • Kelton locked this topic
  • Kelton unlocked this topic
Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.