Jump to content

Pregatiri Fuziune - Casele si Clanurile


Kelton
 Share

Recommended Posts

:ro: 

 

Salutare tuturor,

 

Trecem mai departe cu subiectul fuziunii și vom discuta despre case și clanuri. Pentru cei care nu aveți chef să stați să citiți puteți asculta clipul pe care l-am postat ieri, aici:

 

 

 

 

Am încercat și de această dată să găsim alternative mai bune față de cum am procedat la prima fuziune, dar casele ne limitează destul de mult cu privire la ceea ce putem face cu ele.

Am să vă prezint mai jos opțiunile la care m-am gândit împreună cu stafful.

 

Pentru casele normale:

1. Despăgubirea jucătorilor de pe RPG2 la economia de pe RPG1

- aceasta este cea mai simplă modalitate din punct de vedere tehnic și ar ușura într-o măsură destul de bună întregul proces de fuziune, dar e o opțiune care nu este deloc în avantajul jucătorilor de pe RPG2.

- opțiunea aceasta a fost folosită la prima fuziune tocmai pentru a nu complica lucrurile și a nu lungi fuziunea și mai mult.

 

Cu toate acestea suntem dispuși să oferim alternative chiar dacă ne complicăm puțin, nu exagerat, dacă asta înseamnă că lumea va fi mai mulțumită.

 

2. Despăgubirea ambilor proprietari la economia de pe RPG1, licitând ulterior casele

- am adăugat această opțiune și în sondajul pentru bizuri, o vom adăuga și aici pentru că oferă posibilitatea unui start nou tutor.

- de ținut cont că o astfel de opțiune prelungește procesul pentru că avem de discutat cu ambii proprietari, avem de făcut despăgubirile iar abia după ce am terminat cu toate despăgubirile să putem începe procesul de licitații.

- e posibil să dureze câteva luni de zile până se poate reintra în posesia unei case.

 

3. La libera înțelegere a proprietarilor, acolo unde pe ambele servere clădirea este ocupată de un jucător, proprietarii vor discuta între ei ca să decidă care dintre ei păstrează casa și care dintre ei dorește să fie despăgubit SAU să-și aleagă o casă într-o nouă locație

- opțiunea aceasta ca durată de procesare ar fi ceva mai lungă ca prima opțiune, dar mai scurtă ca a doua.

- jucătorul care va opta pentru alegerea unei case într-o nouă locație va putea face asta în funcție de dimensiunile și valoarea casei pierdute cât și de casele disponibile pe server.

- e posibil ca pentru casele mai scumpe să creăm o nouă casă la cererea proprietarului, care să corespundă într-o oarecare măsură ca dimensiune și preț cu ceea ce a pierdut, o casă cu nivel normal care poate fi vândută și altor jucători.

- pentru casele ieftine proprietarul va putea alege doar dintre casele deja existente pe server sau să fie despăgubit.

- dacă proprietarii nu se înțeleg ei singuri, jucătorul de pe rpg1 va rămâne în mod automat cu casa iar cel de pe rpg2 va putea alege una nouă sau despăgubire.

 

Pentru casele de pe shop:

- veți primi o nouă casă la un preț echivalent dintre casele disponibile pentru casele ieftine (cele cu 5-10-15 euro).

- pentru casele mai scumpe veți putea cere inclusiv crearea unei noi case care să corespundă ca dimensiune și preț cu casa pierdută.

- alternativ veți putea fi despăgubiți în gold sau credit pe shop dacă nu doriți o nouă casă, cu suma pe care ați plătit-o inițial pentru casa cumpărată.

 

În mod automat vom transfera la fuziune banii din seiful casei în contul jucătorului (la fel și pentru bizuri dar am uitat să menționez), vom rambursa goldul plătit pentru interioare custom, garaje, lifturi direct în contul jucătorului, vom rambursa banii cheltuiți pe mobilierul din casă.

 

Acestea sunt variantele pentru case. Dacă cumva aveți idei mai benefice pentru toată lumea, care să nu ne complice și mai mult, le puteți lăsa printr-un răspuns în acest topic.

 

Vom trece mai departe la clanuri. Din moment ce clanurile nu sunt exagerat de multe putem face niște compromisuri dacă asta se dorește.

Iată variantele.

 

Pentru clanurile cu același TAG:
1. Clanul care a cheltuit cel mai mult pentru reînnoirea acestuia păstrează TAG-ul, iar celălalt va fi redenumit și va primi schimbare gratuită de nume

- poate observați că această opțiune diferă de ceea ce am folosit la prima fuziune, și anume clanul cel mai vechi să-și păstreze tag-ul, asta pentru că am realizat că pot exista situații în care un clan mai nou cu mai multe sloturi poate cheltui în timp mai mult pentru reînnoirea clanului decât unul mai vechi cu mai puține sloturi.

 

DRdUD3N.png

 

Aici aveți un exemplu concret în care clanul de 25 de sloturi este mai vechi ca cel de 75 de sloturi, dar a plătit mai puțin gold pentru reînnoirea clanului.

 

2. Ambele clanuri își păstrează același TAG acolo unde ownerii ambelor clanuri cad de acord cu acest lucru

- scriptul limitează folosirea celuiași tag cu un alt clan, dar în momentul mutării noi putem opta pentru a nu redenumi tag-ul.

- o astfel de opțiune ar permite în teorie ca două clanuri să aibă același tag/nume, distincția făcându-se după culoarea clanului cel mai probabil.

- e foarte posibil să apară confuzii în rândul jucătorilor despre identificarea corectă a clanului unei persoane sau a clanului în sine.

- e foarte posibil să apară probleme tehnice, așadar dacă se va opta pentru această variantă și vedem că sunt probleme pe care să nu le putem trata, vom forța clanul care a cheltuit cel mai puțin pentru reînnoirea sa să-și schimbe tag-ul.

 

Pentru HQ-urile de clanuri:

1. Clanul care a cheltuit cel mai mult pentru reînnoirea sa va păstra HQ-ul, iar celălalt clan va primi un HQ nu la alegere

- având în vedere că nu sunt foarte multe clanuri, putem adăuga HQ-uri în locații noi direct la cererea ownerului respectivului clan

 

2. Clanurile de pe RPG1 își păstrează HQ-ul iar cele de pe RPG2 vor primi unul la alegere

- similar cu prima opțiune, dar aceasta ar simplifica procesul tehnic deoarece nu ar mai trebui să schimbăm proprietari, ci doar să adăugăm HQ-uri noi în funcție de ce vor ownerii.

 

3. Resetăm toate HQ-urile, adăugăm HQ-uri în plus și mergem pe principiul primul venit, primul servit.

- această opțiune eliberează toate HQ-urile și permite oricui să dea claim la orice HQ apucă.

 

Acestea ar fi variantele la care ne-am gândit și care nu ar complica lucrurile mult prea mult.

 

Edited by Kelton
Link to comment
Share on other sites

:en: 

 

Hello everyone,

 

We are moving forward with the topic of the merger and we will discuss houses and clans. 

 

We tried to find better alternatives compared to our approach in the first merger, but houses limit us significantly in terms of what we can do with them.

Below, I will present the options I have considered together with the staff.

 

For regular houses:

1. Compensating RPG2 players with the economy from RPG1
- this is the simplest option from a technical standpoint and would greatly facilitate the entire merger process. However, it is not in favor of RPG2 players.

- this option was used in the first merger precisely to avoid complicating things and prolonging the merger even further.

 

However, we are willing to offer alternatives even if it complicates things a bit, not excessively, if it means that people will be more satisfied.

 

2. Compensating both owners with the economy from RPG1 and subsequently auctioning the houses
- we added this option to the poll for businesses, and we will add it here as well because it offers the possibility of a fresh start for both owners.

- it should be noted that this option prolongs the process because we have to negotiate with both owners, make the compensations, and only then start the auction process.

- it may take a few months to regain ownership of a house.

 

3. Mutual agreement between owners, where a player occupies the building on both servers, owners will discuss among themselves to decide who keeps the house and who wants to be compensated OR choose a house in a new location
- this option would take longer to process than the first option but shorter than the second one.

- the player who opts to choose a house in a new location can do so based on the size and value of the lost house, as well as the available houses on the server.

- for more expensive houses, we may create a new house at the owner's request, which would correspond to some extent in size and price to what was lost, a normal-level house that can be sold to other players.

- for cheaper houses, the owner can only choose from existing houses on the server or be compensated.

- if owners cannot come to an agreement, the player from RPG1 will automatically keep the house, and the player from RPG2 can choose a new one or be compensated.

 

For shop houses:

- you will receive a new house at an equivalent price from the available options for cheaper houses (those priced at 5-10-15 euros).

- for more expensive houses, you can also request the creation of a new house that matches the size and price of the lost house.

- alternatively, you can be compensated in gold or shop credit if you do not want a new house, with the amount you initially paid for the purchased house.

 

We will automatically transfer the money from the house safe to the player's account (same goes for businesses, but I forgot to mention it), we will refund the gold spent on custom interiors, garages, and elevators directly to the player's account, and we will refund the money spent on furniture in the house.

 

These are the options for houses. If you have any ideas that would benefit everyone and not complicate things further, you can leave them as a response in this topic.

 

Now, let's move on to clans. Since there aren't too many clans, we can make some compromises if desired.

Here are the options:

 

For clans with the same TAG:

1. The clan that spent the most on its renewal keeps the TAG, and the other clan will be renamed and receive a free name change.
- you may notice that this option differs from what we used in the first merger, where the oldest clan kept its tag. This is because we realized that there can be situations where a newer clan with more slots can spend more over time to renew the clan than an older one with fewer slots.

 

DRdUD3N.png

 

Here's a concrete example where a 25-slot clan is older than a 75-slot clan but paid less gold for clan renewal.

 

2. Both clans keep the same TAG if the owners of both clans agree.
- the script restricts the use of the same tag with another clan, but during the transfer, we can choose not to rename the tag.

- such an option would theoretically allow two clans to have the same tag/name, with the distinction likely being made based on the clan's color.

- there may be confusion among players regarding the correct identification of a person's clan or the clan itself.

- technical issues may arise, so if this option is chosen and we encounter problems that cannot be resolved, we will force the clan that spent less on its renewal to change its tag.

 

For clan HQs:

1. The clan that spent the most on its renewal keeps its HQ, and the other clan will receive a non-selectable HQ.
- since there aren't many clans, we can add HQs in new locations directly upon the request of the respective clan owner.

 

2. RPG1 clans keep their HQs, while RPG2 clans will receive a selectable HQ.
- similar to the first option, but this would simplify the technical process as we wouldn't need to change owners, only add new HQs based on the owners' preferences.

 

3. Reset all HQs, add additional HQs, and follow a first-come, first-served principle.
- this option frees up all HQs and allows anyone to claim any available HQ.

 

These are the options we have considered and which won't overly complicate things.

Link to comment
Share on other sites

Ar fi cel mai ok optiunea 3 pentru case, din moment ce nu pot exista mai multi proprietari la o casa, ca la bizuri, iar la clanuri optiunea 1, sa fim sinceri, nu o sa stea nimeni sa dea /id pe jucator ca sa vada daca face parte din clanul AIM RPG1 sau RPG2, dupa culoare.

Asteptam fuziunea aia blana, keep going, nasule :)

Link to comment
Share on other sites

Putem merge pe varianta 2 ( la case ), dar putem alege si varianta 3. Astfel, fiecare cred ca o sa fie suficient de multumit.

Cat despre clanuri, parerea mea este alta. Clanul care este cel mai vechi, care are activitatea cea mai mare sa-si pastreze atat HQ-ul cat si TAG-ul. Evident cel care este mai vechi a investit mai mult atat timp,gold,implicare s.a.m.d. 
#HaiCufuziunea

Link to comment
Share on other sites

In my opinion I think its better tout compensate rpg2 players and not make things complicated, cuz theres players here worked hard to buy a house and if rpg2 player wants one too i think he ll need to work hard for it too

Link to comment
Share on other sites

Salut,

 

Si eu as merge tot pe varianta 3 la case si la clanuri 1, mi se pare cel mai corect pentru toata lumea asa. Sa mai fie o portita, poate se mai intelege lumea si se ajunge la un comun acord. Cat despre clanuri zic sa fie clar un criteriu, iar cel mentionat la numarul 1 mi se pare corect, asa nu este niciun server neindreptatit, ci "cel mai bun" castiga.

Link to comment
Share on other sites

@ Kelton

3. La libera înțelegere a proprietarilor, acolo unde pe ambele servere bizul este ocupat de un jucător, proprietarii vor discuta între ei ca să decidă care dintre ei păstrează bizul și care dintre ei dorește să fie despăgubit.

 

Ar fi o idee sa adăugați această opțiune si la faza cu bizurile (zic si eu).

Edited by ribe
Link to comment
Share on other sites

Intr-adevar, nu poti baga mai multi jucatori care sa imparta aceeasi casa deoarece se pune ca pe o proprietate privata unde jucatorul are libera decizie de a accepta sau nu chiriasi, de asi pune sau nu un garaj sau un lift, unde sa isi parcheaza masinile si tot asa.

  • Eu pentru case as alege a 3-a varianta, varianta care posibil o sa ma ajute sa-mi pastrez proprietatea sau sa-mi aleg o noua casa asemanatoare la bunul plac.

Vorbind de treaba ca daca ambii proprietari se inteleg sau nu, aici este discutabil daca unul dintre proprietari doreste sau nu sa-l asculte pe celalalt. Deoarece daca una dintre tabere vrea sa discute si vrea sa ajunga la un numitor comun, pe cand cealalta tabara este la modul ca "casa ramane la mine ca eu joc pe serverul cel mare", aici ar fi cinstit sa ii fie despagubita proprietatea celui care nu vrea deloc sa discute, pe cand cel de pe celalalt server care doreste spre binele lui sa ajunga la un comun acord cu proprietarul celalalt, sa-si pastreze proprietatea.

 

La clanuri aceeasi chestie ca si la case, sa fie 2 taguri asemanatoare in care unul dintre ei poate fi un clan renumit si respectat iar altul un clan clona de spray ar complica foarte mult lucrurile in randul jucatorilor, ar aduce sanctiuni nedorite jucatorilor care vor "trola" si asa mai departe.

  • De aceea pentru clanuri varianta 1 este cea mai potrivita. La fel este o prioritate privata in care s-au bagat gold/bani iar alegerea de a pastra tagul cei care au intretinut clanul mai mult e cea mai potrivita. La urma urmei o fuziune nu este un server nou de la 0, de aceea daca dorim sa continuam sa ne jucam sub acelasi acoperis, cei care isi vor pierde tagul consider ca vor intelege.

Legat de HQ-urile de clanuri, as opta pentru varianta 3 deoarece avand in vedere ca fiecare clan de pe ambele servere este renumit pe serverul lor, acestia sa aiba sanse egale sa-si poata relua HQ-ului sau sa-si aleaga unul care va reprezenta clanul din nou dupa fuziune.

Link to comment
Share on other sites

Varianta 1 probabil e cel mai ok pentru toti, cei de pe rpg2 inca mai fac si profit de pe case. Unii un profit mai mare, altii mai mic.

Link to comment
Share on other sites

10 hours ago, ribe said:

@ Kelton

3. La libera înțelegere a proprietarilor, acolo unde pe ambele servere bizul este ocupat de un jucător, proprietarii vor discuta între ei ca să decidă care dintre ei păstrează bizul și care dintre ei dorește să fie despăgubit.

 

Ar fi o idee sa adăugați această opțiune si la faza cu bizurile (zic si eu).

Asta ar implica sa foloseasca logica si bunul simt, nu se regaseste niciuna din cele 2 in toata fuziunea asta.

Link to comment
Share on other sites

Am o idee, daca tot suntem asa generosi cu aceste persoane persecutate de pe RPG2, dece nu le dam noi lor, parolele si pinurile de la conturile noastre si intra ei sa isi ia fiecare ce vrea si cand termina sa le multumim ca ne daruiesc sa ne pastram macar conturile goale ?

Ma gandesc, din moment ce sunt atat de persecutati saracutii de ei, nici nu imi pot imagina prin ce drame pot trece in aceste momente, asteptand de pe o zi pe alta sa primeasca acel mesaj horror cu "server closed connection" si serverul lor sa nu mai functioneze, ar trebui sa le dam si niste ore de psihiatrie, sa nu intre doamne fereste in depresie, ce ne facem daca iubitii jucatori de pe rpg2 nu mai vin pe rpg1 din cauza unei depresii ?

Link to comment
Share on other sites

19 hours ago, South DeNiS45 said:

La partea cu shop house, sa înțeleg ca dacă 2 au casa aia de nivel 999 pe 1 și 2, se pot înțelege care o tine? Sau cel de pe 1 o păstrează automat?

 

Nu am spus niciunde așa ceva despre casele cumpărate de pe shop, deci nu îmi pot da seama de unde ai înțeles tu asta. Am scris exact asta:

 

Pentru casele de pe shop:

- veți primi o nouă casă la un preț echivalent dintre casele disponibile pentru casele ieftine (cele cu 5-10-15 euro).

- pentru casele mai scumpe veți putea cere inclusiv crearea unei noi case care să corespundă ca dimensiune și preț cu casa pierdută.

- alternativ veți putea fi despăgubiți în gold sau credit pe shop dacă nu doriți o nouă casă, cu suma pe care ați plătit-o inițial pentru casa cumpărată.

 

17 hours ago, macabru lama fina said:

Am o idee, daca tot suntem asa generosi cu aceste persoane persecutate de pe RPG2, dece nu le dam noi lor, parolele si pinurile de la conturile noastre si intra ei sa isi ia fiecare ce vrea si cand termina sa le multumim ca ne daruiesc sa ne pastram macar conturile goale ?

Ma gandesc, din moment ce sunt atat de persecutati saracutii de ei, nici nu imi pot imagina prin ce drame pot trece in aceste momente, asteptand de pe o zi pe alta sa primeasca acel mesaj horror cu "server closed connection" si serverul lor sa nu mai functioneze, ar trebui sa le dam si niste ore de psihiatrie, sa nu intre doamne fereste in depresie, ce ne facem daca iubitii jucatori de pe rpg2 nu mai vin pe rpg1 din cauza unei depresii ?

 

Singurul care trece prin drame ești tu :)

Ți-ai expus punctul de vedere. Mai departe nu faci decât să o dai în prostie. Dar dacă atât te duce capul, dă-i bătaie.

Link to comment
Share on other sites

4 hours ago, Kelton said:

 

Singurul care trece prin drame ești tu :)

Ți-ai expus punctul de vedere. Mai departe nu faci decât să o dai în prostie. Dar dacă atât te duce capul, dă-i bătaie.

 

 

Nu trec prin nici-o drama, fac haz de necaz pentru ca "te cunosc" m-am obisnuit cu tine, de cand te stiu in staff ai fost numai impotriva jucatorilor prin update-urile tale si parerile tale, mereu cand eu personal ti-am cerut ajutorul sa iti faci treaba ta de admin, supervisor sau ce oi fi tu, m-ai scuipat si stii bine, mi-am spus parerea si la bizuri si aici si o sa o spun in continuare asalam alaikum ca e duminica 😉

Link to comment
Share on other sites

Keltoaneee, adă banii pe caseeee.
Te ceva pe ele case, mie dă-mi banii pe ea cu economia de pe rpg1, până la urmă cu ce te ajută o casă când ai spawn la poker, neironic :))) 

Link to comment
Share on other sites

  • SaRtOR locked this topic
Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.